Užijte si s námi Prostřední Bečvu v létě i v zimě...
cz en pl
REZERVAČNÍ FORMULÁŘCENÍK HOTELU KRYŠTOF - VAŠE DOVOLENÁ V BESKYDECH

Kontakty

    

Ubytování 

Cena/noc

Dospělá osoba
1 040,-Kč/noc
Dospělá osoba se snídaní 1 190,-Kč/noc
Dítě od 3-14 let 410,-Kč/noc
Dítě od 3-14 let se snídaní 590,-Kč/noc
Malá a střední plemena psů 250,-Kč/den
1-pokojová chata pro 3-4 os. 2 500Kč/noc

 V ceně pobytu je neomezený vstup do vnitřního vyhřívaného bazénu a sauny*

* rezervaci sauny je potřeba nahlásit min. 1 hod. před vstupem

 

  Snídaně

Cena/noc

Dospělá osoba
150,-Kč/noc
Dítě od 3-14 let 80,-Kč/noc

 

Děti do 3 let bez nároku na lůžko a služby mají pobyt zdarma.

Ubytování (check – in) od 15,00 hodin,

Odjezd ( check – out) do 10 hodin v den odjezdu.

 

STORNO PODMÍNKY

Klient má právo kdykoliv potvrzenou rezervaci zrušit 15 dní před datem příjezdu bez stornopoplatků písemně či e-mailem.

Na pozdější storna se vztahují následující podmínky:

  • v případě zrušení pobytu 14 dní včetně před příjezdem činí storno poplatek 50% z celkové ceny rezervace
  • méně než 7 dní před příjezdem činí storno poplatek 100 % z celkové ceny ubytování

 

SKUPINY, FIREMNÍ AKCE, RODINNÉ OSLAVY a ŠKOLY

V případě skupinových pobytů, firemních akcí, škol v přírodě nebo rodinných akcí,

nás kontaktujte pro individuální kalkulaci ubytování a služeb.

Rádi vyjdeme vstříc Vašim požadavkům.

 

Poplatek obci za přechodný pobyt 20,-Kč/den

 

Ochrana osobních údajů

Prohlášení o zpracování osobních údajů 

Správce osobních údajů: 

Subjekt Karel Schwarz,   IČO: 45223521, DIČ: CZ6607171186

zapsán v živnostenském rejstříku vedeném Městským úřadem v Rožnově pod Radhoštěm, se sídlem Prostřední Bečva 517, 75656 Prostřední Bečva provozující Hotel Kryštof – aby mohl plnit závazky ke svým klientům, orgánům státní a veřejné moci, jakož i další zákonné požadavky vyplývající z platné legislativy je povinen zpracovávat některé Vaše osobní údaje v souladu s právními předpis a zejména  Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

Tímto Vás v souladu s čl. 12 GDPR informuje o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech

Právní základ pro zpracování:

Právním důvodem zpracování je plnění ze smlouvy, a to smlouvy o ubytování a plnění právních povinností, zejména úhrada poplatku z pobyty dle OZV č. 4/2021 ze dne 26.3.2021 obce Prostřední Bečva.

Za účelem informování o aktuálních nabídkách, akcích, novinkách, obchodních sdělení, pozvánek na akce apod. využívá správce osobní údaje klientů, a to zejména jméno a emailovou adresu. Vyplněním rezervačního formuláře na webu či zasláním poptávky na ubytování výslovně klient souhlasí, po tom, co byl obeznámen s odpovídajícími informacemi o zpracování dat, s přijímáním přímé marketingové komunikace, včetně přímého marketingu či speciálních nabídek hotelu. Tento souhlas je dobrovolný, odhlášení je možné kdykoliv bez udání důvodu, na e-mailu recepce@hotelkrystof.cz. 

 

Účel zpracování:

Údaje jsou zpracovávány z důvodu plnění výše popsaných právních povinností a zejména poskytování služeb podle smluv uzavřených s klientem, vyřízení objednávek a řešení reklamací. Tyto údaje mohou být dále použity a zachovány pro účely účetnictví, fakturace a audit, na ověřování kreditních nebo jiných platebních karet, k proti-podvodným prověrkám, pro imigrační a celní kontroly, zabezpečení, systémové zkoušky, zlepšování a rozvoj, administrativní a právní účely, statistické a marketingové analýzy, můžeme je také použít pro komunikaci s klientem z administrativních nebo provozních důvodů.

V omezeném rozsahu osobní údaje správce využívá k provedení analýzy, pro zlepšování kvality, pro rozvoj služeb, ke zlepšení výkonnosti webových stránek, pro měření úspěšnosti jeho reklamních kampaní nebo pro přizpůsobení jeho služeb klientské poptávce. Může se stát, že pro tyto účely poskytne informace, kterými nelze osobně identifikovat klienta, jako například, ale nejen, anonymní demografické údaje či chování online našim smluvním partnerům (např. třetím poskytovatelům služeb). Žádné takové údaje nebudou poskytnuty třetím stranám, aniž by byly v souhrnné, osobně neidentifikovatelné podobě.

 

Příjemci osobních údajů:

Osobní údaje jsou poskytovány pouze státním orgánům, úřadům a institucím, u nichž povinnost předávat osobní údaje o klientovi vyplývá z příslušných právních předpisů orgány veřejné moci (např. soudy, správní orgány), obci Prostřední Bečva z důvodu úhrady příslušného poplatku, popřípadě dalším příjemcům dle potřeb a pokynů klienta. Osobní údaje nejsou poskytovány k jakýmkoli komerčním účelům třetím osobám. Nejsou předávány do třetích zemí, mezinárodním organizacím.

 

Způsob zpracování a ochrany osobních údajů:

Zpracování osobních údajů provádí správce, zpracování je prováděno v jeho sídle a sice v provozovně – Hotelu Kryštof, jednotlivými pověřenými zaměstnanci správce. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijal správce technicko - organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů. Zvláštní pozornost věnujeme bezpečnému přenosu osobních a finančních dat.

 

Doba zpracování osobních údajů:

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích jak ze závazkového vztahu, tak i z příslušných právních předpisů.

 

Práva klienta:

1.Právo na přístup k osobním údajům znamená, že klient má právo od správce získat informace o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány. Klient má také právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil na jeho žádost nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. Neúplné osobní údaje má klient právo kdykoli doplnit.

2.Právo na výmaz osobních údajů představuje jinými slovy vyjádřenou povinnost správce zlikvidovat osobní údaje, které o klientovi zpracovává, pokud jsou splněny určité podmínky a klient o to požádá.

3.Klient má právo, aby správce v určitých případech omezil zpracování jeho osobních údajů. Proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech správce, třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, má klient právo kdykoli vznést námitku.

4.Právo na přenositelnost údajů dává klientovi možnost získat osobní údaje, které správci sám poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje může následně předat jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou.

5.Právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů má klient v případě, kdy jsou osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu se zpracováním uzavřené s klientem a nikoli z důvodu právní povinnosti či plnění smlouvy uzavřené s klientem.

6.V případě, že bude klient jakkoli nespokojen se zpracováním svých osobních údajů prováděné správcem, může podat stížnost přímo jemu, nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. Více informací o právech klienta je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů (https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276).

 

V případě jakýchkoli podnětů, dotazů či nejasností v souvislosti se zpracováním osobních údajů včetně stížností se lze obrátit na kontaktní osobu pana Karla Schwarze, a to na emailovou adresu: recepce@hotelkrystof.cz